Oznámenie o voľných pracovných miestach

on .

konkurz

Základná škola v Marhani, Marhaň 115, 086 45, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0911 233 064, 0911 205 238, 054 7393249

v zmysle § 11a zákona 390/2011 Z. z. oznamuje, že má voľné tieto pracovné pozície:

pedagogický asistent
učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kvalifikačné predpoklady pre tieto pracovné pozície:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Potrebné doklady pre všetkých záujemcov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie dôležité informácie:
Potrebné doklady zašlite na adresu školy najneskôr do 27. 8. 2019.

Predpokladané termíny osobných pohovorov oznámime po telefonickej dohode.

Pomôcky na nový školský rok 2019/2020

on .

kosik 

Milí rodičia,

rozmýšľate, aké pomôcky máte prichystať svojmu dieťaťu pred nástupom do školy?
Čo treba ešte dokúpiť alebo pohľadať medzi tými minuloročnými?
Spísali sme ich zoznamy, nech sa páči, pozrite sa na to:

1. ročník - platí zoznam pômocok, ktorý dostali rodičia pri zápise do 1. ročníka
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. - 9. ročník

Moja najobľúbenejšia hudba

on .

koncert ZUŠ

Prijímacie skúšky SZUŠ

on .

 Súkromná základná umelecká škola
Pod Vinbargom 1, Bardejov, Pobočka: ZŠ MARHAŇ 
SZUŠ POD VINBARGOM 


                       vyhlasuje

prijímacie skúšky v dňoch 23. – 30. 5. 2019

 • Hudobný odbor
klavír, keyboard, gitara, akordeón, bicie, spev, hra v hudobnej skupine, zborový spev

• Výtvarný odbor
kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s hlinou, modelovanie a práca na hrnčiarskom kruhu

• Literárno-dramatický odbor
tvorivá dramatika, prednes, improvizácia, nácvik krátkych divadelných útvarov

Podrobnejšie informácie sa dozviete telefonicky alebo v budove ZŠ v Marhani v čase od 8:00 do 17:00 h u Mgr. Jany Polčovej, DiS. art., tel. č. 0908 333 908

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla