Rozlúčka s kolegami

on .

kytica28. jún bol pre nás - všetkých zamestnancov našej školy - sviatočne krásny aj smutný zároveň. Naši dlhoroční kolegovia, Mgr. Božka Pantlikášová a Mgr. Jonatan Balaž, nás pozvali na slávnostný obed spojený s „posedením až do večera“ do reštaurácie Skalný orol v Giraltovciach pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
Ďakujeme za toto nádherné pozvanie, milí naši kolegovia. S úctou a láskou sme ho prijali a strávili s Vami krásne chvíle popretkávané rozhovormi a spomínaním...

A prečo boli pre nás títo kolegovia takí vzácni? Nech sa páči, začítajte sa do príhovoru, ktorý odznel v úvode posedenia, a dozviete sa viac:

Rozlúčka so štvrtákmi

on .

roz1stup „Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.

Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“

Milí moji štvrtáci… Štyri roky nášho spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajem, aby ste v každej chvíli svojho života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť… Spomeňte si na svoje začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky… Každá skúška, pred ktorou raz budete stáť, sa dá vyriešiť: s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vašich ďalších dní Vám prajem veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do úspešného konca. Mám Vás rada…

Vaša pani učiteľka…

PS: Milý čitateľ, vo fotogalérii môžeš nahliadnuť do našej malej rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa uskuočnila 25. júna 2018 v našej triede… :-)

Mgr. Renáta Vašková

Nádherná „Rozlúčková“ deviatakov

on .

foto roz21. jún bol pre nás, pozvaných hostí, a pre našich deviatakov sviatočným dňom. O 14:30 h začínala Rozlúčková slávnosť, ktorá sa už tradične niekoľko desiatok rokov koná vždy v niektorý z posledných júnových dní v sále Kultúrneho domu v Marhani. Sme hrdí na to, že sa nám stále darí zachovať túto tradíciu.
Bola to totiž znovu nádherná akcia: všetci v spoločenskom oblečení, v zrekonštruovanej sále nenásilná, ale krásna výzdoba, DJ Magi pripravený zabávať, na stoloch sladké i slané pochúťky, v zákulisí nachystané chutné jedlo, ktoré nám pripravili naše kuchárky, so servírovaním zas pomohli usilovné mamky deviatakov...

Deň otvorených dverí v našej škole

on .

dvereDlhšie sme sa hrali s výberom dátumu. Nakoniec sme sa ustálili na dátume: 17. jún 2018. A bola to šťastná voľba: počasie naozaj vyšlo. Bolo príjemne teplučko, ale nie príliš horúco, na osvieženie pofukoval jemný vietor... búrkové mraky sa, našťastie, túlali dostatočne ďaleko.
Bol to deň ako stvorený na akcie tohto druhu. Svedčí o tom aj počet hostí, ktorí k nám zavítali. Ďakujeme Vám za priazeň, milí hostia.

Filmová a rozprávková hudba v podaní našej ZUŠ

on .

fmusicV piatok 17. júna mali naši ZUŠ-kári veľký deň: neučili sa síce v škole, ale trémy si užili určite viac ako na vyučovaní. Mali totiž tri vystúpenia, na ktorých sa všetci vystriedali. Mnohí účinkovali najmenej v dvoch a niektorí aj vo všetkých troch vystúpeniach. Prezentovali pred svojimi spolužiakmi, vyučujúcimi i pred širokou verejnosťou, čo sa naučili na vyučovacích hodinách základnej umeleckej školy. A nebolo to ľahké.

Stretnutie absolventov ZDŠ v Marhani po päťdesiatich rokoch

on .

k Začítajte sa do veršov jednej z účastníčok stretnutia: pani Anny Fedurcovej, rodenej Nagajdovej, ktorá ich na stretnutí absolventov po 50 rokoch s príchuťou humoru i láskavých spomienok predniesla svojim spolužiakom a vyučujúcim. Po veršoch nasledujú slová o tejto akcii z pera tej istej autorky. Zo srdca jej ďakujeme za možnosť publikovať ich na našej stránke.

 

Veršíky pri príležitosti stretnutia
absolventov ZDŠ v Marhani v školskom roku 1967/68
po 50-tich rokoch

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla