Poznámky - Geografia

Niektoré materiály sú vo formáte pdf. Ak máte problém s ich otvorením, je potrebné nainštalovať program Acrobat Reader. Stiahnite si inštalačný súbor z tejto adresy:

https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME

Po stiahnutí súboru ho spustíte a nainštalujete program na čítanie pdf súborov.

Názov Ročník Predmet Súbor
Povrch Zeme 5. ročník Geografia Povrch_Zeme.doc
Členitosť pobrežia 5. ročník Geografia Clenitost_pobrezia.doc
Voda na Zemi 5. ročník Geografia Voda_na_Zemi.doc
Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme 5. ročník Geografia Cesty_objavitelov_do_r__znych_casti_Zeme.doc
Povrch Afriky 6. ročník Geografia Povrch_Afriky.doc
Podnebie Afriky 6. ročník Geografia Podnebie_Afriky.doc
Poloha a členitosť Afriky 6. ročník Geografia Afrika-poloha_a_pobrezie.doc
Obyvateľstvo a sídla Európy 7. ročník Geografia Obyv._a_sidla_Europy.doc
Korene európskej civilizácie a kultúry 7. ročník Geografia Korene_Europskej_civilizacie_a_kultury.doc
Hospodárstvo Európy 7. ročník Geografia HOSPODARSTVO__EUROPY.doc

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla