Slávnostné otvorenie šk. roka
2. 9. 2019
ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Marhani + slávnosť na strednom dvore pre všetkých žiakov, zamestnancov a verejnosť

Biela pastelka 2019
verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, organizuje ju Únia slabozrakých a nevidiacich
20. 9. 2019
zapojili sa žiaci a zamestnanci školy, tiež obyvatelia Marhane, vyzbieralo sa 102,26 €

Virtuálna exkurzia do vesmíru
Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove
23. 9. 2019
zúčastnilo sa 47 žiakov 4., 5. a 6. ročníka pod vedením Mgr. Minčáka, Mgr. Brejovej a Mgr. Katuščákovej

Hokejový zápas
HC Košice : DVTK Miškovec 3 : 2
4. 10. 2019 Steel aréna Košice
zúčastnilo sa 51 hokejových fanúšikov z našej ZŠ

Svetový deň mlieka v školách
25. 9. 2019
aktivity zamerané na zlepšenie znalostí o plnohodnotnej výžive rastúceho organizmu:
výstava a ochutnávka mliečnych výrobkov: bryndzových
a tvarohových nátierok, čerstvého mlieka, čerstvých syrov, mliečny darček
zúčastnili sa všetci žiaci školy

Plenárne rodičovské združenie
16. 10. 2019
pre rodičov a zákonných zástupcov všetkých našich žiakov

Oslava 60. narodenín nášho dlhoročného kolegu p. uč. Mgr. Stacha
18. 10. 2019
pre zamestnancov školy
milé posedenie, plné krásnych i veselých spomienok na dávnejšie školské časy, ale i plánov dobudúcna

Charitatívny koncert Integrácia
Incheba Expo Aréna v Bratislave
cesta vlakom do BA
12. 11. 2019
zúčastnilo sa 67 žiakov 4. až 9. ročníka pod vedením 6 pedagógov

Polepetko
divadelné predstavenie v našej telocvični
Ondrej Gubač - Etudy
12. 11. 2019
zúčastnili sa žiaci 1. stupňa a špeciálnych tried našej školy, tiež deti z MŠ v Marhani

Testovanie 5
20. 11. 2019
zúčastnili sa 27 žiaci 5. ročníka

La Gioia
Koncert v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch
20. 11. 2019
nádherné vystúpenie a potom spoločné posedenie v kaviarni
zúčastnili sa zamestnanci našej školy

Spoznávajme krásy nášho Bardejova
exkurzia so sprievodcom:
historické centrum, jednotlivé bašty, Horná brána, Dolná brána, Katov dom
22. 11. 2019
zúčastnili sa žiaci turistického krúžku pod vedením Ing. Roguľovej a Mgr. Hornej

Triednické rodičovské združenie
26. 11. 2019
pre rodičov všetkých našich žiakov

Mikuláš prišiel aj k nám
6. 12. 2019
obdarovaní boli všetci

Požehnanie adventných vencov
tie nám budú v triedach, jedálni a kanceláriách pripomínať adventné očakávanie zázraku Vianoc
3. 12. 2019
v dolnej a hornej škole
požehnal ich duch. otec Mgr. Daniel Gurský

Vianočná besiedka v špeciálnych triedach
10. 12. 2019
vianočný program žiakov špeciálnych tried
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov aj pozvaní zamestnanci

Vianočné besiedky našej ZUŠ
december 2019
prezentačný program žiakov našej ZUŠ
zúčastnili sa rodičia a príbuzní žiakov

Informácie o stredných školách
Workshop: stretnutie rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka s predstaviteľmi okolitých SŠ z Giraltoviec, BJ a PO
13. 12. 2019

Vianočná akadémia
20. 12. 2019
u nás v telocvični
nádherný vianočný program + burza našich výrobkov, vianočný punč a moravské koláče

Novoročné posedenie zamestnancov
7. 1. 2020
v našej školskej jedálni
mačanka a varené vínko pre našich zamestnancov

Triednické rodičovské združenie
14. 1. 2020
pre rodičov všetkých našich žiakov

Návšteva synagógy
a Rekonštrukcia bojov pri oslobodení Bardejova v roku 1945 vo vodnej priekope v BJ
18. 1. 2020
zúčastnili sa žiaci turistického krúžku pod vedením Ing. Roguľovej a Ing. Vojtekovej

Mas-wrestling
predstavenie neznámeho športu
u nás v telocvični pod vedením Dávida Bendíka
január 2020
zúčastnili sa žiaci 2. stupňa našej školy, vyskúšali si tento šport, objavili svoje schopnosti

Návšteva synagógy v Prešove
30. 1. 2020
zúčastnili sa žiaci 8. ročníka ev. náboženstva pod vedením Mgr. Martina Fečka, zb. f.

Polročné prekvapenie pre najlepších žiakov
pudingové poháre so šľahačkou a ovocím pre jednotkárov a žiakov s najlepšou dochádzkou
8. 2. 2020
v našej školskej jedálni

Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole
6. 2. 2020
zúčastnili sa aktívni a hlavne „nezávislí“ žiaci našej školy, ktorí sa v tento deň zriekli používania mobilu

Noc v škole
spoznávanie okolia Marhane, športové hry: prehadzovaná, vybíjaná, volejbal, malý futbal, spoločenské hry, film, ale takmer žiadne spanie, spoločná príprava raňajok....
28. – 29. 2. 2020
v priestoroch našej školy
zúčastnilo sa cca 50 žiakov našej školy

Medzinárodný deň žien
Spoločné posedenie zamestnancov školy
v našej školskej jedálni, kávička, sladké prekvapenie + darček pre všetky žienky
9. 3. 2020

Rozlúčka s deviatakmi
Slávnostný obed a milé posedenie ako náhrada rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa nemohla uskutočniť pre pandemickú situáciu na Slovensku
Skalný orol, Giraltovce
25. 6. 2020
zúčastnili sa žiaci 9. A triedy, ich triedni učitelia a pozvaní hostia

Slávnostné ukončenie šk. roka
30. 6. 2020
slávnosť na strednom dvore pre žiakov, zamestnancov i rodičov + slávnostný obed pre zamestnancov v školskej jedálni
(ekumenická pobožnosť nebola pre prísne pandemické opatrenia)

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla