Moderné a ľudové piesne

on .

nota 

Dňa 22.5. 2014 sa v školskej telocvični uskutočnil hudobný koncert "Moderné a ľudové piesne". V programe účinkovali žiaci Súkromnej základnej školy pod Vinbargom 1, Bardejov, elokované pracovisko v Marhani. Koncert bol spojený s výstavou detských prác. 

fotogaléria

Slovenské technické múzeum Košice

on .

logo

Dňa 12. 4. 2014 bola v rámci turistického krúžku zorganizovaná návšteva Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Viac vo fotogalérii.

Hviezdoslavov Kubín 2014

on .

Dňa 25.2. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Ako dopadlo?

hviezdoslav 429189pg

II. kategória - 4. - 6. ročník

Poézia Próza
1. - 1. Samuel Hudaček, 5.B
2. Denisa Remetová, 5.A 2. Jakub Bednár, 6.A

3.  Michal Vojtek, 5.A

     Jakub Šesták, 5.B

3. -

III. kategória - 7. - 9. ročník

Poézia
1. Jana Vargová, 7.A
2. Soňa Šoltésová, 8.A

3. Timea Fereková, 8.B

    Sebastián Olearčin, 8.A

Do súťaže sa zapojili aj ďalší žiaci: Daniela Vargová, 6.B; Klaudia Ševcová, 6.B; Natália Hviščová, 6.A; Martin Tomáško, 5.A; Jana Štapinská, 5.A; Lenka Štapinská, 7.A; Františka Lakatová, 5.A; Alexandra Lakatová, 5.A.

Zábery z priebehu súťaže nájdete vo fotogalérii.

Noc v škole

on .

bat  V rámci turistického krúžku bola zorganizovaná ďalšia pekná akcia. Tentokrát naši turisti nemuseli chodiť  ďaleko. V dňoch 6.3. 2014 až 7.3. 2014 strávili noc v našej škole. O tom, ako su ju užili, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii.

28.2.2014 - K A R N E V A L

on .

Carnaval

viď. fotogaléria

Výchovno-tanečný koncert "Umenie tanca"

on .

Umen ie tanca lat15 Dňa 25.2. 2014 sa v našej telocvični uskutočnil výchovno-tanečný koncert "Umenie tance" so zameraním na latinsko-americké tance. Žiaci sa oboznámili s históriou tancov, predstavenie tancov bolo spojené s ukážkami jednotlivých tancov. Zábery z podujatia viď. fotogaléria.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Školská jedáleň

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla