Poznámka
  • We are unable to find this record

Informácie výchovnej poradkyne

Informácie výchovnej poradkyne

  • id
  • date time
    2019-04-24 00:56:36
  • tu zadajte názov ukladaného materiálu...

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Jedálny lístok

Wi-fi u nás

wifiŽiakom školy je dostupné bezdrôtové internetové pripojenie. Signálom je pokrytá celá hlavná budova. Ak máte vhodný telefón, notebook alebo tablet - pripojte sa na našu sieť ZSINDOOR.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla